Obchodní podmínky

TIOKA - IKARIA GROUP s.r.o.
Končinská 1105
549 41 Červený Kostelec

IČO:05421110
DIČ: CZ05421110
EORI: CZ05421110
Firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 37762

Kontaktní údaje
E-mail: info@tioka-ikaria.cz
Telefon: 737 278 668

Ceny
Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné v okamžiku objednání.

Objednání
Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu a další kontaktní údaje - e-mail, telefon. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Při nedostupnosti objednaného zboží budete kontaktování a bude vám navrhnuta případně jiná alternativa výrobku.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, vzdálenosti a velikosti zásilky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Zákazník má možnost vybrat si z následujících způsobů dopravy:

Zásilka Vám bude doručována Českou poštou jako „Balík Do ruky“. Česká pošta Vás bude informovat sms zprávou a e-mailem o termínu doručení. Zásilka je obvykle po celém území ČR doručena do 1-2 pracovních dnů od podání zásilky.
• (120,– Kč s DPH, s dobírkou/doběrečné + 40,– Kč)

VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů. Prodávající odesílá tyto e-maily:
• souhrn objednávky – v okamžiku odeslání objednávky
• informace o odeslání zboží – po předání zásilky přepravci
Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné e-maily.

Forma zásilky
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list a faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list a faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Vrácení zboží
Právo zákazníka na odstoupení
• Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Právo dodavatele na odstoupení
• Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
• Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
• Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@tioka-ikaria.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
• Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
• V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
• Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Záruka a reklamace
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu info@tioka-ikaria.cz
b) doporučeným dopisem na adresu:

TIOKA - IKARIA GROUP s.r.o.
Končinská 1105
549 41 Červený Kostelec

Věříme, že budete s naší službou i výrobky spokojeni a těšíme se na případné objednávky.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one